Skip to the content

Rezultati I vježbe iz predmeta Crtanje IV

Rezultati I vježbe iz predmeta Crtanje IV, ljetni semestar akademske 2018/19.

Ukupan broj bodova u vježbi I: 35.


doc. mr. Denis Vuk

r/b Broj indexa

Broj ostvarenih bodova iz I vježbe (maksimalan broj bodova 35)

1.

DB170001

34

2.

DB170021

33

3.

DB170024

29,5

4.

DB170025

35

5.

DB170012

29,5

6.

DB170017

33

7.

DB170023

35

8.

DB170007

35

9.

DB170016

27,5

10.

DB170022

33

11.

DB170020

26

12.

DB170019

31

13.

DB170004

35

14.

DB170010

34

15.

DB170011

31

16.

DB170013

31

17.

DB170030

34

18.

DB170009

35

19.

DB170008

33

20.

DB170006

34

21.

DB170027

33

22.

DB170028

35

23.

DB170031

33

24.

DB160034

18