Skip to the content

Nastavnici i saradnici

 

NASTAVNICI

mr. Selma Loose, docent - voditeljica univerzitetskog studija
telefon: 036/514-202
e-mail: selma.loose@unmo.ba

mr. Denis Vuk, vanredni profesor
telefon: 036/514-201
e-mail: denis.vuk@unmo.ba

dr. sc. Maja Popovac, vanredni profesor
telefon: 
e-mail: maja.popovac@unmo.ba

dr. sc. Merima Šahinagić Isović, vanredni profesor
telefon: 
e-mail: merima.sahinagic@unmo.ba

dr. sc. Suad Špago, vanredni profesor
telefon: 
e-mail: suad.spago@unmo.ba

 

SARADNICI

Lejla Isić - Dizdarević, asistent
telefon: 036/514-202
e-mail: Lejla@unmo.ba

mr. Marko Ćećez, viši asistent
telefon: 
e-mail: marko.cecez@unmo.ba