Skip to the content

Rezultati I vježbe iz predmeta Crtanje I

Rezultati I vježbe iz predmeta Crtanje I, zimski semestar akademske 2019/20.
Ukupan broj bodova u vježbi I: 30.

doc. mr. Denis Vuk

r/b Broj indexa Broj ostvarenih bodova iz I vježbe (maksimalan broj bodova 30)

1.

DB190010

29

2.

DB190022

23,5

3.

DB190016

23,5

4.

DB190020

29

5.

DB190008

30

6.

DB190019

30

7.

DB190012

28

8.

DB190009

29

9.

DB190002

29

10.

DB190005

26,5

11.

DB190006

30

12.

DB190015

30

13.

DB190001

26,5

14.

DB190014

30

15.

DB190024

26,5

16.

DB190021

30

17.

DB190018

29

18.

DB190007

29

19.

DB190013

29

20.

DB190023

29

21.

DB190017

29

22.

DB190011

30

23.

DB190004

26,5

24.

DB190003

29