Skip to the content

Rezultati I vježbe iz predmeta Slikarstvo

Rezultati I vježbe iz predmeta Slikarstvo, zimski semestar akademske 2019/20.
Ukupan broj bodova u vježbi I: 30.

doc. mr. Denis Vuk

r/b Broj indexa Broj ostvarenih bodova iz I vježbe (maksimalan broj bodova 30)

1.

DB160026

29

2.

DB160031

28

3.

DB160004

29

4.

DB160001

30

5.

DB160032

28

6.

DB160020

25

7.

DB160029

29

8.

DB160013

26,5

9.

DB160002

30

10.

DB160033

30

11.

DB160027

22

12.

DB160007

25

13.

DB160019

26,5

14.

DB160008

29

15.

DB160003

29

16.

DB160005

-

17.

DB160023

23,5

18.

DB160018

29

19.

DB160015

26,5

20.

DB160011

29

21.

DB160022

25

22.

DB160009

26,5

23.

DB160028

26,5