Skip to the content

Oktobarski ispitni rok

Na sjednici Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održanoj 26.9.2019.godine donesena je Odluka o organizovanju DODATNOG OKTOBARSKOG ROKA.

STUDENTI MOGU PRIJAVITI SAMO JEDAN ISPIT.

Prijava ispita će se vršiti samo u PONEDJELJAK, 30.09.2019. godine u periodu od 10-12h.


Prijava je moguća isključivo uz index, prijavu i uplatnicu od:
80 KM, svrha doznake: D4131-polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.