Skip to the content

Rang-lista kandidata za prijem - upis na I ciklus Univerzitetskog studija Dizajn interijera na drugom upisnom roku u akademskoj 2020/21. godini.

Verifikovana rang-lista kandidata za prijem-upis u prvu godinu I. ciklusa u akademskoj 2020/21. godini na drugom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera.

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univerzitetskog studija Dizajn interijera obavljat će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta u periodu od 25.09 - 02.10.2020. godine u terminu od 10-12h.

Za upis je potrebno sljedeće:

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30 KM, uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI);
- 2 fotografije formata 4x6 cm;
- ljekarsko uvjerenje;
- uplatnica od 800 KM, svrha doznake: D1203 - uplata prve rate - akademska 2020/21. godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet;
- uplatnica od 70 KM, svrha doznake: D2101, D2102, D2103, D2104 - KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru;

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA UPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

Odluka o verifikaciji rang-liste kandidata za prijem-II rok. - 2020.2021. (.pdf)