Skip to the content

Svečana promocija i dodjela diploma

Zbog trenutno aktuelne pandemije COVID19 i važećih mjera, ovogodišnja svečana promocija i dodjela diploma prvog i drugog ciklusa studija će se održati za svaki fakultet i univerzitetski studij posebno, poštujući higijensko/epidemioloških mjere.


Univerzitetski studij Dizajn interijera Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru će svoju svečanu promociju održati u Sali 101 na Građevinskom fakultetu u subotu 13.02.2021. godine u 12 sati.

Protokol tokom promocije i dodjele diploma:
- Diplomanti dolaze najranije 30 minuta prije početka svečane promocije, a najkasnije 15 minuta prije početka svečane promocije i onda se zgrada fakulteta mora zaključati.
- Obavezno je nošenje maske uz poštivanje i ostalih epidemiološko-higijenskih mjera.
- Diplomanti preuzimaju toge i kape u Sali 101 i zauzimaju mjesto na kojem se nalazi njihovo ime.
- Po primanju diplome diplomant se vraća na svoje mjesto.
- Nakon završene dodjele diploma i kratkog obraćanja dekana diplomanti napuštaju zgradu te mogu izvršiti fotografiranje ispred zgrade Građevinskog fakulteta.
- Dodjeli u zgradi ne mogu prisustvovati gosti. Eventualni gosti mogu pričekati ispred zgrade fakulteta.
- Toga i kapa se vraćaju u Salu 101 najkasnije 15 minuta poslije završetka promocije i time je završen protokol dodjele diploma.

Molimo diplomante i njihovu pratnju da se ne zadržavaju previše dugo u krugu fakulteta radi saobraćaja.
Za dodatne informacije možete kontaktirati studentsku službu Građevinskog fakulteta na broj 036/514-850 i voditeljicu Studija na broj 036/514-202. U slučaju eventualnih izmjena bit ćete pravovremeno obaviješteni putem web stranice fakulteta.