Skip to the content

Nastupno predavanje dr. Senade Demirović Habibija

Nastupno predavanje dr. Senade Demirović Habibija,
kandidata za izbor nastavnika u zvanju docenta za područje - Tehničkih nauka, polje - Arhitektura i urbanizam, grana - Arhitektonsko projektovanje, po Konkursu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru od 08.09.2021. godine, održati će se dana 11.10.2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati putem Microsoft Teams platforme.

Pristup putem ove WEB adrese (klik).

Nastupno predavanje na temu "Personifikacija kulturnog identiteta - Interpretacijski muzej MuM Mostar", održati će se pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju docenta za područje - Tehničkih nauka, polje - Arhitektura i urbanizam, grana - Arhitektonsko projektovanje na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, imenovanom Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija Dizajn interijera Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru broj: 260-551/21 od 08.10.2021. godine, u sastavu:
- Dr. Adnan Pašić, redovni profesor za oblast arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predsjednik Komisije;
- Dr. Senka Ibrišimbegović, docent za oblast arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član Komisije;
- Dr. sc. Maja Popovac, redovni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Arhitektura i urbanizam, grana: Arhitektonske konstrukcije i tehnologija građenja i vanredni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Arhitektura i urbanizam, grana: Urbanizam i prostorno planiranje na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, član Komisije.