Skip to the content

Nastupno predavanje dr. sc. Maje Roso Popovac

 

Nastupno predavanje dr. sc. Maje Roso Popovac, kandidata za izbor u zvanje docenta za područje - Tehničke nauke, polje - Arhitektura i urbanizam, grana – Historija i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog nasljeđa na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, po Konkursu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru od 07.06.2022. godine, održati će se dana 18.07.2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 12:00 sati putem Microsoft Teams platforme.

Pristup putem ovog linka (klik).

Nastupno predavanje na temu "Rekonstrukcija Starog mosta u Mostaru", održati će se pred Komisijom za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanju docenta za područje - Tehničke nauke, polje - Arhitektura i urbanizam, grana – Historija i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog nasljeđa na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, imenovanom Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija Dizajn interijera Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru broj:260-305/22 od 29.06.2022. godine, u sastavu:

- Dr. sc. Lemja Chabbouh Akšamija, redovni profesor za oblast Teorija i historija arhitekture i zaštita graditeljskog nasljeđa na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - predsjednik Komisije;

- Dr. sc. Aida Idrizbegović Zgonić, vanredni profesor na naučnoj oblasti Teorija i historija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - član Komisije;

- Dr. sc. Amir Čaušević, redovni profesor za oblast Konstruktivni sistemi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu - član Komisije.