Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2023/24. godini

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2023/24. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera, a u skladu sa objavljenom rang-listom, će se vršiti u periodu od 06.12. - 08.12.2023. godine, svakim radnim danom u terminu od 09h-15h (pauza od 12h-12:30h) u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Za upis je potrebno sljedeće:

- indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: D3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa);
- ljekarsko uvjerenje;
- 2 slike;
- uplatnica od 1000 KM, svrha doznake: D1606- Uplata I rate za II ciklus Dizajn interijera- akad. 2023/24. god., žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet;
- uplatnica od 85 KM, svrha doznake: D2101, D2102, D2103, D2104, D2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.

 

Preuzmi Obavijest o upisu (II ciklus ak. god. 2023/24 - Dizajn interijera) u .pdf formatu (klik).