Skip to the content

Konkurs za prijem studenata u studentski dom

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1786/23 od 25.5.2023 godine raspisuje se

KONKURS

za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

U akademskoj 2023/2024. godini u studentski dom izvršit će prijem studenata, državljana BiH i stranih državljana na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, prema utvrđenim kriterijima.

Učesnici Konkursa dužni su dostaviti:
1. Prijavu - molbu (obrazac) za prijem u Studentski dom (obrazac prijave preuzima se u zgradi Rektorata Univerziteta prizemlje kancelarija broj: A 006:
2. Uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student sa potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih studijskih godina; Studenti upisani na I godinu studija podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda srednje škole;
3. Potvrdu/uvjerenje o osvojenim nagradama na nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima);
4. Potvrda o stepenu invalidnosti (lične, roditelja ili staratelja);
5. Potvrda o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice;
6. Potvrda o učešću u OS BiH roditelja (provedeno vrijeme);
7. Potvrda o logoraškom statusu roditelja (izdata od Međunarodnog crvenog križa);
8. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i o primanjima po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu:
- plaće, penzije i drugih primanja (prosječno zadnja tri mjeseca),
- ukupnog godišnjeg katastarskog prihoda,
- potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja;
9. Potvrda o izbjegličkom statusu;
10. Potvrda o mjestu stalnog boravka.

Navedeni dokumenti moraju biti izdati od nadležnih institucija i ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Preuzmite Konkurs za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini (klik).