Skip to the content

Odluka o organizovanju dodatnih ispitnih termina

Na osnovu člana 72. stava (1) tačke p) Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa zahtjevom Unije studenata broj: 02-304/23 od 10.5.2023. godine, Senat Univerziteta je, na 147. sjednici održanoj 25.5.2023. godine, donio

ODLUKU

Svim studentima Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru odobrava se dodatni ispitni termin koji će se organizovati u junsko-julskom ispitnom roku 2023. godine za polaganje predmeta iz zimskog semestra 2022/2023. godine, te drugi dodatni popravni ispitni termin koji će se organizovati u septembru 2023. godine za polaganje predmeta iz zimskog i ljetnog semestra akademske 2022/2023. godine.

Preuzmite Odluku o organizovanju dodatnih ispitnih termina (klik).