Skip to the content

Odluka o raspisivanju konkursa za prijem studenata u studentski dom

Na osnovu člana 72. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" održanoj 25.5.2023. godine, u Mostaru, Senat Univerziteta, na 147. sjednici donio je

ODLUKU

o raspisivanju konkursa za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini

Daje se saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, državljana BiH i stranih državljana, u studentski dom u akademskoj 2023/24. godini.

Konkurs će se objaviti u jednom od dnevnih listova i na web stranici Univerziteta.

Preuzmite Odluku o raspisivanju konkursa za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2023/2024. godini (klik).