Skip to the content

Novi informacijski sistem za studente - eUNMO

Obavještavamo studente da je Univerzitet od ove akademske godine prešao na novi sistem za studente i osoblje eUNMO, a koja je bazirana na eUniversity platformi. Unutar eUNMO sistema studenti imaju mogućnost pregleda svojih matičnih podataka, položenih ocjena, online sistem prijave ispita, slanja zahtjeva za izdavanje potvrde, praćenje uplata, upisanih i ovjerenih semestara, preuzimanje nastavnog materijala, te brojne druge mogućnosti.

eUNMO sistem omogućava slanje obavještenja za studente i osoblje, što će zamijeniti oglasnu tablu na web stranicama fakulteta. Ovaj sistem nam omogućava da proces studiranja od sada pratimo na jednom mjestu.

Napomena: U prvoj fazi obavijesti će biti uporedo objavljivane na sistemu i na web stranici, sve dok sistem ne bude u potpunosti implementiran.

Pristup eUNMO sistemu:

Adresa: https://e.unmo.ba
Username: BROJ INDEKSA
Password: JMBG korisnika
Nakon prve prijave korisnik je obavezan promijeniti password.

Uz kompletan sistem za studente je dostupna i mobilna aplikacija eUniversity platforme za preuzimanje.

Aplikacija je odmah dostupna za uređaje koji koriste Android OS, te je možete preuzeti na sljedećem linku:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ba.euniversity

Aplikaciju za iOS uređaje možete preuzeti na linku:

https://apps.apple.com/us/app/euniversity/id1436981547

Za prijavu na aplikaciju koristite iste pristupne podatke kao i za prijavu na https://e.unmo.ba.

U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom korištenja mobilne aplikacije obratite se na e-mail adresu eunmo@unmo.ba s opisom problema.