Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Sretan 25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Univerzitetski studij Dizajn interijera upućuje svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine najiskrenije čestitke povodom 25. novembra - Dana državnosti Bosne i Hercegovine, uz iskrenu nadu i želju da svakodnevno doprinosimo njenom napretku i prosperitetu.

Sretan 25. novembar - Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Obavještavamo studente prve godine da Univerzitet koristi informacijski sistem eUNMO, koji je baziran na eUniversity platformi. Unutar eUNMO sistema studenti imaju mogućnost pregleda svojih matičnih podataka, položenih ocjena, online sistem prijave ispita, slanja zahtjeva za izdavanje potvrde, praćenje uplata, upisanih i ovjerenih semestara, preuzimanje nastavnog materijala, te brojne druge mogućnosti. Ovaj sistem vam omogućava da proces studiranja pratite na jednom mjestu.

Drugi upisni rok - KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2172-1/21 od 15.7.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-1045-2/21. od 17.6.2021. godine i odluke o davanju saglasnosti o povećanju upisnih kvota broj: 05-03-34-1045-1/21 od 22.7.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, objavljuje

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini u drugom upisnom roku...

Rang lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera i instrukcije za upis primljenih kandidata - od 12.07. - 16.07.2021. godine

U prilogu se nalazi rang-lista primljenih kandidata u I (prvom) konkursnom roku za upis u I godinu studija u akademskoj 2021/2022.godini.
Upis kandidata primljenih u I (prvom) konkursnom roku vršit će se u periodu od 12.07. - 16.07.2021 u terminu od 10-12 sati.

Produženje roka za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2021/22. godini - do ponedeljka, 05.07.2021. godine

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je rok za prijavu na konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa, u skladu sa članom 99. Zakona o upravnom postupku, produžen zaključno sa ponedjeljkom, 05.07.2021.godine.

Zakon o upravnom postupku, član 99.:stav 2:

Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima poduzeti ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Mladi kadrovi Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru - Lejla Isić Dizdarević

Lejla Isić Dizdarević – asistent na predmetima "Osnove dizajna" i "Unikatni mobilijar" na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera Mostar - UNMO.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1514/21 od 27.5.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-1045-2/21. od 17.6.2021. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje:

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini;

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2021/2022. godini na smještaj i ishranu.

U akademskoj 2021/2022. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem do 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Treći poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno i nenastavno osoblje - mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja, Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22.

Svečana promocija i dodjela diploma

U prostorijama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je u subotu, 13. februara 2021. godine izvršena svečana promocija i dodjela diploma diplomantima Univerzitetskog studija Dizajn interijera.

Ovom prilikom još jednom upućujemo iskrene čestitke našim diplomantima!