Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

KONKURS za upis studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini - drugi upisni rok.

Podatci o upisu u I godinu nakon prvog prijemnog roka u akademskoj 2020/21. godini

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univezitetskog studija Dizajn interijera obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta u periodu od 23.07. - 24.07.2020. godine, te od 24.08. do 27.08. od 10-12h.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine. Prijave za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra, te uplata druge rate školarine

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za sve studente Univerzitetskog studija Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20.godini-od 13.01.-17.01.2020.godine i uplata druge rate školarine.