Skip to the content

Rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2019/20. godini

Na 11. sjednici Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija „Dizajn interijera“ održanoj u petak, 12.07.2019. godine usvojena je rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini (PDF verzija - klik). Kandidati su rangirani prema prema kriterijima navedenim u konkursu.

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univezitetskog studija Dizajn interijera prema objavljenoj rang listi, zaključno sa rednim brojem dvadeset i dva (22), obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od ponedeljka, 15.07.2019. do petka, 19.07.2019. godine u periodu od 10-12h (PDF verzija - klik).


Za upis je potrebno slijedeće:

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE - DIZAJN INTERIJERA

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30KM, uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI),
- 2 fotografije formata 4x6cm,
- ljekarsko uvjerenje,
- uplatnica od 800KM, svrha doznake: N1203 - uplata prve rate-akademska 2019./20. god., žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet,
- uplatnica od 40 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.