Skip to the content

Podatci o upisu i rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2019/20. godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija „Dizajn interijera“ održanoj u srijedu, 18.09.2019. godine usvojena je rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini (PDF verzija - klik).

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univezitetskog studija Dizajn interijera obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta od ponedeljka, u periodu od 20.09. - 27.09.2019. godine, svakim radnim danom od 10-12h.


Za upis je potrebno slijedeće:

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE - DIZAJN INTERIJERA

- index i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br.5 - 30KM, uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI),
- 2 fotografije formata 4x6cm,
- ljekarsko uvjerenje,
- uplatnica od 800KM, svrha doznake: N1203 - uplata prve rate-akademska 2019./20. god., žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet,
- uplatnica od 40 KM, svrha doznake: N2101, N2102, N2103-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, žiro-račun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru.