Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

KONKURS za upis studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini - drugi upisni rok

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 18.9.2020. godine. Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

I ciklus studija/dodiplomski studij - Univerzitetski studij Dizajn interijera:

- uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument u prilogu vijesti),
- originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
- rodni list s neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija)
- original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
- uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: D3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

 

Konkurs za upis studenata u .pdf formatu.