Skip to the content

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra, te uplata druge rate školarine

Ovjera ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA za sve studente Univerzitetskog studija Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20. godini-od 13.01.-17.01.2020. godine i UPLATA DRUGE RATE ŠKOLARINE.

Obavještavamo studente upisane u akademskoj 2019./20. godini da su dužni u periodu od 13.01. - 17.01.2020. godine ovjeriti ZIMSKI I UPISATI LJETNI SEMESTAR.

Za ovjeru semestra je potrebno slijedeće:

- uredno popunjen index sa predmetima iz zimskog semestra sa upisanim ECTS bodovima i SVI POTPISI predmetnih nastavnika,
- popunjen semestralni list (uzeti u studentskoj službi) sa upisanim predmetima, nastavnicima i ECTS bodovima (vidjeti na oglasnoj ploči na ispitnim rokovima)
- uplatnica za drugu ratu školarine (vidjeti uputstvo u obavijesti za uplatu druge rate).


UPLATA DRUGE RATE PO KATEGORIJAMA

 

PRVA GODINA - PRVI PUT UPISANI

- uplatnica 600 KM svrha doznake: D1203 - DRUGA RATA ŠKOLARINE ZA AKADEMSKU 2019./20. god, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet.

 


DRUGA, TREĆA I ČETVRTA GODINA (PRVI PUT UPISANI)

- uplatnica od 600 KM svrha doznake: D1207 - DRUGA RATA ZA AKADEMSKU 2019./20. god, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet.

 

 

OBNOVE DRUGE GODINE

- uplatnica od 120 KM (ovisno od broja nepoloženih ispita i evidentiranog duga u indexu) svrha doznake: D1209 - DRUGA RATA ZA PONOVLJENI UPIS - AKADEMSKA .2019./20. god, uplatiti na žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet.