Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini

 

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine. Prijave za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:
- uredno popunjena prijava za upis studenata (preuzeti u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta ili skinuti verziju za štampanje klikom sa ove web adrese),
- originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi,
- rodni list sa neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija),
- originalno uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: D3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - Nastavnički fakultet.

Konkurs za upis studenata u .pdf formatu.