Skip to the content

Treći poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno i nenastavno osoblje - mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja, Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22.

Nastavno osoblje, najmaje u zvanju docenta, i nenastavno osoblje moraju biti stalno uposleni na Univerzitetu. Nastavno osoblje se može nominovati za mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja dok nenastavno osoblje se može nominovati isključivo za mobilnost u svrhu osposobljavanja. Studenti moraju biti redovno upisani na neki od studijskih programa Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studentata, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Razmjena se može ostvariti sa sljedećim Univerzitetema, u skladu sa navedenim oblastima, kategorijama i kvotama:

Univerzitet u Granadi – sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Granadi a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – studenti prvog, drugog i tećeg ciklusa (2). Prednost se daje studentima sa znanjem španskoj jezika (nivo B2) i studentima koji studiraju na Odsjeku za engleski jezik i književnost.
Univerzitet u Kordobi – IT, turizam, poljoprivreda, engleski jezik – studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (1)
Univerzitet u Bolonji – sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Bolonji a koje su zvanično date kao ponuda na engleskom jeziku – student prvog ciklusa (1)
Omer Halisdemir Univerzitet u Nigde – engleski jezik, turski jezik i mašinstvo – studenti prvog ciklusa (2)
Univerzitet u Saralandu – njemački i engleski jezik, pravo – studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (2)
Katolički Univerzitet u Valensiji – sport, psihologija, ekonomija – studenti prvog ciklusa (1)
Univerzitet u jugoistočnoj Norveškoj – sve oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu jugoistočne Norveške a koje su zvaničo date kao ponuda za mobilnost. – studenti prvog ciklusa (3)
Univerzitet u Primorskoj – studenti prvog i drugog ciklusa turizam (2), sociologija i psihologija (1) IT (1), mobilnost u svrhu predavanja IT (1), mobilnost u svrhu predavanja turizam (1) i mobilnost u svrhu obučavanja IT (1). Pored Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u ovoj mreži mobilnosti iz BiH su i Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u istočnom Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Zenici.
Univerzitet u Ljeidi – mašinstvo, IT, građevina, hemijski inžinjering – studenti prvog ciklusa (2)

Svi zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu sa navedenim Univerzitetima treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o prosjeku, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDf formatu do 09.03.2021 do 23:59.

Svi ostali pozivi bit će naknadno objavljeni.

Dokumenti dostupni za skidanje:

Learning Studies En UNMO Sending

Korisni Linkovi 3