Skip to the content

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1517/21 od 27.5.2021. godine raspisuje se:

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2021/2022. godini na smještaj i ishranu.

U akademskoj 2021/2022. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem do 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Javni konkurs ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Univerziteta www.unmo.ba do 9. jula 2021. godine.

Detaljnije u dokumentima ispod:

Konkurs za prijem u studentski dom u .pdf formatu.
Prijava za prijem u studentski dom u .pdf formatu.
Molba za prijem u studentski dom u .pdf formatu.