Skip to the content

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je


ODLUKU

o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku.

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na studijske programe I ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2022/23. godini u II upisnom roku.


(1) Konkurs za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini objavljuje se 29. avgusta 2022. godine i otvoren je do 16. septembra 2022. godine.
(2) Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini ostaje otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2022/23. godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata (klik za PDF verziju).


Detaljno u dokumentu u prilogu.


Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće:

I ciklus studija/dodiplomski studij

 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • originalna svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završenoj srednjoj školi (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilaže se dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju),
 • rodni list s neograničenim rokom važenja (original ili ovjerena kopija),
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: D3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet.

II ciklus studija/diplomski studij

 • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
 • ovjerena kopija diplome o završenom odgovarajućem studiju/uvjerenja o završenom studiju (za kandidate kojima nije izdata diploma) odgovarajućeg smjera od 240 ECTS, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta,
 • originalno uvjerenje o položenim ispitima ili originalni dodatak diplomi,
 • rodni list (s neograničenim rokom važenja) - original ili ovjerena kopija,
 • original uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet,
 • kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 s dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije originalne preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

Preuzmite prijavu za upis u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera (klik)

Preuzmite prijavu za upis u prvu godinu drugog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera (klik)