Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu - od 15.07. - 22.07.2022. godine.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu vršit će se u periodu od 15.07. - 22.07.2022. godine i od 29.08. - 30.09.2022. godine svakim radnim danom od 10 - 13 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Za upis je potrebno sljedeće:

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

- indeks i upisni materijal (kupiti u zgradi Rektorata, kancelarija br. 2 - 30 KM, uredno popuniti te SVOJERUČNO POTPISATI);
- 2 fotografije formata 4x6cm;
- ljekarsko uvjerenje;
- uplatnica od 800 KM, svrha doznake: D1203 - uplata prve rate za Studij Dizajn interijera - akademska 2022/23. godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet;
- uplatnica od 70 KM, svrha doznake: D2101, D2102, D2103, D2104 - KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA I NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru;

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA UPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU.

 

Preuzmite Odluku o upisu studenata u akademsku 2022/23. godinu u PDF formatu (klik)