Skip to the content

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-Iiste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 2. ciklusa

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-Iiste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 2. ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

Preuzmite Odluku u .PDF formatu (klik).