Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2022/2023.godini

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera, a u skladu sa objavljenom rang-listom, će se vršiti u periodu od 17.11. - 24.11.2022. godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Za upis je potrebno sljedeće:

· indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, otići sa uplatnicom u Rektorat, kancelarija br. 2 - prizemlje i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa);
· ljekarsko uvjerenje;
· 2 slike;
· uplatnica od 1000 KM, svrha doznake: D1606- Uplata I rate za II ciklus Dizajn interijera- akad. 2022/23.god., žiro-račun broj: 1610200000290613, Primalac: Univerzitet „Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet;
· uplatnica od 80 KM, svrha doznake: D2101, D2102,D2103 i D2104-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA I KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru;

 

Preuzmite Obavijest o upisu primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2022/23. godini u .pdf formatu (klik).