Skip to the content

Upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini i planirani početak izvođenja nastave

Upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini ostaje otvoren do 28. oktobra 2022. godine. Početak izvođenja nastave na II ciklusu studija planiran je za početak novembra tekuće kalendarske godine, odnosno nakon isteka roka za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, a koji je otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

Za prijavu na konkurs je potrebno sljedeće (II ciklus studija/diplomski studij):

  • uredno popunjena prijava za upis studenata (uzeti u studentskoj službi ili skinuti klikom na dokument ispod),
  • ovjerena kopija diplome o završenom odgovarajućem studiju/uvjerenja o završenom studiju (za kandidate kojima nije izdata diploma) odgovarajućeg smjera od 240 ECTS, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta,
  • originalno uvjerenje o položenim ispitima ili originalni dodatak diplomi,
  • rodni list (s neograničenim rokom važenja) - original ili ovjerena kopija,
  • originalno uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • uplatnica 20 KM, žiro-račun: 1610200000290613, svrha doznake: N3201-obrada dokumenata prilikom prijave za upis, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet,
  • kandidati koji nemaju prosječnu ocjenu najmanje 7,50 s dodiplomskog studija, moraju dostaviti dvije originalne preporuke nastavnika koji su im bili predmetni nastavnici na dodiplomskom studiju.

 

Preuzmite prijavu za upis u prvu godinu drugog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera (klik).