Skip to the content

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

U prilogu se nalazi Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 1. ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na II upisnom roku na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera.

Preuzmite Odluku o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 1. ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na II upisnom roku na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera (klik).