Skip to the content

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem/upis u prvu godinu I ciklusa u akademskoj 2023/24.godini

U prilogu se nalazi Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem/upis u prvu godinu I ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2023/24. godini.

Konačnu odluku o upisu kandidata donijet će Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te će kandidati u četvrtak, 13.07.2023. godine, nakon sjednice Senata, biti obaviješteni o detaljima vezanim za upis putem web stranice Univerzitetskog studija Dizajn interijera (di.unmo.ba).

Preuzmite Odluku o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu I ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2023/24.godini (klik).