Skip to the content

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2023/24. godinu

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu studija za akademsku 2023/24. godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera će se vršiti u periodu od

14.07. - 21.07.2023. godine

svakim radnim danom od 09:00 - 15:00 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta. Pauza od 12:30 - 13:00 sati.

Oni kandidati koji upis ne izvrše zaključno sa 21.07.2023. godine, mogu se upisati i u periodu od 23.08. - 01.09.2023. godine.

Za upis je potrebno sljedeće:

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

  • indeks i upisni materijal – 50 KM, uplatiti na žiro-račun: 1610200000290031, svrha doznake: D3101-indeks i upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, doći sa uplatnicom u studentsku službu Nastavničkog fakulteta i uz predočenje uplatnice preuzeti indeks i upisni materijal, uredno sve popuniti (osim potpisa ovlaštenog lica i broja indeksa);
  • 2 slike formata 4x6 cm;
  • ljekarsko uvjerenje;
  • uplatnica od 800 KM, svrha doznake: D1203 - uplata prve rate za Studij Dizajn interijera - akademska 2023/24. godina, žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" - Nastavnički fakultet;
  • uplatnica od 85 KM, svrha doznake: D2101, D2102, D2103, D2104, D2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, NAKNADA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru;