Skip to the content

Odluka o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Odluke o upisu studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na studijske programe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini broj: 101-1780/23 od 25.5.2023. godine (klik), Senat Univerziteta, na 147. sjednici održanoj 25.5.2023. godine, donio je

ODLUKU

o raspisivanju konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini

Raspisuje se Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini, u skladu sa važećim propisima i Odlukom o upisu studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na studijske programe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2023/2024. godini.

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023. do 3.7.2023. godine.
Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini je otvoren od 5.6.2023 do 3.11.2023. godine.

Konkurs se objavljuje u štampanim sredstvima dnevnog javnog informiranja i na web-stranici Univerziteta, fakulteta/univerzitetskih studija i njihovim oglasnim pločama, u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i važećim propisima na Univerzitetu.

 

 

Preuzmite Odluku o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" (klik).