Skip to the content

Upis u II, III, IV godinu i obnove I, II i III godine u akademskoj 2023/24. godini za studente Univerzitetskog studija Dizajn interijera

Upis u II (drugu), III (treću) i IV (četvrtu) godinu za studente Univerzitetskog studija Dizajn interijera koji imaju uslov (mogu se prenijeti najviše 3 (tri) nepoložena predmeta iz prethodnih godina u narednu godinu - Odluka Senata u prilogu) i obnove I (prve), II (druge) godine i III (treće) godine za sve studente koji nisu stekli uslove za upis u višu godinu (ostala 4 ispita i više), će se vršiti u periodu od 25.09. do 29.09.2023. godine.

 

Termin za upis studenata Univerzitetskog studija Dizajn interijera je utorak, 26.09.2023. godine u sljedećim terminima:

Utorak, 26.09.2023. godine – sve godine

 • od 09:00h - 09:45h – Studij Dizajn interijera – upis u II godinu i obnove I godine (23 studenta);
 • od 09:45h - 10:45h – Studij Dizajn interijera – upis u III godinu i obnove II godine (27 studenta);
 • od 10:45h - 11:30h – Studij Dizajn interijera – upis u IV godinu i obnove III godine (20 studenta);


Upis u II (drugu), III (treću) i IV (četvrtu) godinu (studenti u skladu sa Odlukom Senata – (prilog) mogu prenijeti u narednu godinu najviše 3 (tri) nepoložena predmeta iz prethodnih godina).


Za upis u II, III i IV godinu je potrebno sljedeće:

 • upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;
 • uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: D4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (POŽELJNO JE UPISNI MATERIJAL UZETI RANIJE, TJ. NAJKASNIJE DO 22.09.2023. GODINE);
 • uplatnica od 800 KM, svrha doznake: D1210 - uplata I rate za upis u NAREDNU GODINU - akademska 2023/24. godina, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - Nastavnički fakultet;
 • uplatnica od 85 KM, svrha doznake: D2101, D2102, D2103, D2104 i D2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj: 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar;

 

 


Obnove I (prve), II (druge) i III (treće) godine


(Obnova godine iznosi 400 KM upisnine+100 KM po svakom nepoloženom ispitu)

Za obnovu je potrebno sljedeće:

 • upisani i potpisani svi ispiti u indexu, sistemu eUniversity te sve prijave u personalnom dosjeu;
 • uredno popunjen upisni materijal (studenti uplaćuju 5 KM, žiro-račun broj: 1610200000290613, svrha doznake: D4113-upisni materijal, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet te sa uplatnicom dolaze u studentsku službu da isti preuzmu, popune i uz indeks dostave (POŽELJNO JE UPISNI MATERIJAL UZETI RANIJE, TJ. NAJKASNIJE DO 22.09.2023. GODINE);
 • uplatnica od 600 KM, svrha doznake: D1212 - PRVA RATA ZA PONOVLJENI UPIS- akademska 2023/24. godina, žiro-račun: 1610200000290613, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru-Nastavnički fakultet;
 • uplatnica od 85 KM, svrha doznake: D2101, D2102, D2103, D2104 i D2105-KORIŠTENJE BIBLIOTEKE, ČLANSTVO U UNIJI STUDENATA, ODRŽAVANJE ZGRADE I INVENTARA, KORIŠTENJE INFORMACIONOG SISTEMA I NAKNADA ZA OSIGURANJE U SLUČAJU NEZGODE, žiro-račun broj. 1610200000290031, primalac: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostar;

 

OBAVEZNO JE NA UPLATNICAMA UPISATI GORE NAVEDENE ŠIFRE ZA UPLATU I PRIDRŽAVATI SE SATNICE ZA UPIS.

 

Prilog: Preuzmite Odluku o produženju trajanja Odluke o izmjeni i dopuni člana 26. stav (2) Pravila studiranja na I ciklusu studija (klik).