Skip to the content

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem/upis u prvu godinu I ciklusa u akademskoj 2024/2025. godini

U prilogu se nalazi Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem/upis u prvu godinu I ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2024/2025. godini.


Konačnu odluku o upisu kandidata donijet će Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te će kandidati u petak, 12.07.2024. godine, nakon sjednice Senata, biti obaviješteni o detaljima vezanim za upis putem web stranice Univerzitetskog studija Dizajn interijera (di.unmo.ba).

 

- PDF Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem/upis u prvu godinu I ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2024/2025. godini (klik);