Skip to the content

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom Antalija u akademskoj 2024/25. godini

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom Antalija u akademskoj 2024/2025. godini.

U akademskoj 2024/2025. godini u Studentski dom Antalija izvršit će se prijem studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, prema utvrđenim kriterijima.

Javni konkurs je otvoren od 5.6.2024. do 26.8.2024. godine.

Tekst konkursa, molba za prijem u studentski dom i prijava za prijem u studentski dom se nalaze u prilogu!

 

- Konkurs za prijem u studentski dom Antalija 2024/25 Godina (pdf)
- Prijava za prijem u studentski dom Antalija 2024/25 (pdf)
- Molba za prijem u studentski dom Antalija 2024/25 (pdf)