Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Mladi kadrovi Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru - Lejla Isić Dizdarević

Lejla Isić Dizdarević – asistent na predmetima "Osnove dizajna" i "Unikatni mobilijar" na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera Mostar - UNMO.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1514/21 od 27.5.2021. godine uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, broj: 05-03-34-1045-2/21. od 17.6.2021. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje:

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini;

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2021/2022. godini na smještaj i ishranu.

U akademskoj 2021/2022. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem do 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Treći poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno i nenastavno osoblje - mobilnosti u svrhu predavanja ili osposobljavanja, Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske 2021/22.

Svečana promocija i dodjela diploma

U prostorijama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je u subotu, 13. februara 2021. godine izvršena svečana promocija i dodjela diploma diplomantima Univerzitetskog studija Dizajn interijera.

Ovom prilikom još jednom upućujemo iskrene čestitke našim diplomantima!

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

KONKURS za upis studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini - drugi upisni rok.

Podatci o upisu u I godinu nakon prvog prijemnog roka u akademskoj 2020/21. godini

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univezitetskog studija Dizajn interijera obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta u periodu od 23.07. - 24.07.2020. godine, te od 24.08. do 27.08. od 10-12h.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine. Prijave za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra, te uplata druge rate školarine

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za sve studente Univerzitetskog studija Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20.godini-od 13.01.-17.01.2020.godine i uplata druge rate školarine.

Novi informacijski sistem za studente - eUNMO

Obavještavamo studente da je Univerzitet od ove akademske godine prešao na novi sistem za studente i osoblje eUNMO, a koja je bazirana na eUniversity platformi.