Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Izvještaj o vannastavnim aktivnostima u akademskoj 2018/2019. godini

• Dana 24.10.2018. godine otvorena je naučno-stručna konferencija ''Sfera 2018: Tehnologija, materijalizacija i sistemi za krovove''. Studenti su imali čast volontirati i prisustvovati predavanjima i panel diskusijama. Konferencija je bila dvodnevnog karaktera, te pored interaktivnih predavanja, dijaloga i debate, studenti su oba dana konferencije mogli posjetiti štandove kompa ...

Memorijal civilnim žrtvama rata

Dana 25. aprila 2019. godine, studenti univerzitetskog studija Dizajn interijera Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru predstavili su svoje nacrte projekta za CVWM u prisustvu člana OEBS-a i članova Udruženja civilnih žrtava rata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.