Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2019/20. godini

Na 11. sjednici Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija „Dizajn interijera“ održanoj u petak, 12.07.2019. godine usvojena je rang lista prijavljenih kandidata...