Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je

ODLUKU

o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku.