Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Tradicionalna manifestacija Univerziteta "Brucoški sat"

Tradicionalna manifestacija Univerziteta "Brucoški sat" će se održati u ponedjeljak 3.10.2022. godine, sa početkom u 11 sati, u sportskoj dvorani u Sjevernom logoru.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste (II upisni rok) i upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu - od 26.09. - 30.09.2022. godine.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste (II upisni rok) i upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu - od 26.09. - 30.09.2022. godine.

U prilogu se nalazi Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na drugom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera.

Realizirana studentska radionica ''Architecture through the EUmies Awards''

Uspješno je realizirana još jedna studentska radionica pod nazivom ''Architecture through the EUmies Awards'' koju je vodio Ivan Blasi, koordinator i kustos Fundació Mies van der Rohe...

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera...