Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2022/2023.godini

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera, a u skladu sa objavljenom rang-listom, će se vršiti u periodu od 17.11. - 24.11.2022.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-Iiste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 2. ciklusa

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-Iiste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 2. ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera