Skip to the content

Razno

Realizirana studentska radionica ''Architecture through the EUmies Awards''

Uspješno je realizirana još jedna studentska radionica pod nazivom ''Architecture through the EUmies Awards'' koju je vodio Ivan Blasi, koordinator i kustos Fundació Mies van der Rohe...

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je

ODLUKU

o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu - od 15.07. - 22.07.2022. godine.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu vršit će se u periodu od 15.07. - 22.07.2022. godine i od 29.08. - 30.09.2022. godine svakim radnim danom od 10 - 13 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

U prilogu se nalazi Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera. Pročitajte više >>

Konkurs za upis studenata na UNMO produžen do 01.07.

Obavještavamo maturante i sve zainteresovane kandidate za upis na neki od fakulteta ili univerzitetskih studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru da je konkurs za upis studenata produžen do 01.07.2022. godine.

Svi zainteresovani kandidati mogu u toku sedmice (do petka, 01.07.) prikupiti dokumentaciju i aplicirati za upis u prvu godinu studija akademske 2022/2023. godine...

Dodjela Nagrada voditelja Univerzitetskog studija Dizajn interijera

Danas je upriličena ceremonija dodjele Nagrade voditelja Univerzitetskog studija Dizajn interijera.

Nagradu su primili deset studenata Univerzitetskog studija Dizajn interijera koji su ostvarili najbolje rezultate tokom protekle akademske godine...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini je otvoren do 27. juna 2022. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/2023. godini je otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 101-1515/22 od 27.5.2022. godine raspisuje se

KONKURS za prijem studenata u studentski dom u akademskoj 2022/2023. godini

Studenti Univerzitetskog studija Dizajn interijera posjetili poznato konjičko drvorezbarstvo - "Zanat"

Dana 14. maja 2022 godine, studenti Univerzitetskog studija Dizajn interijera posjetili su poznato konjičko drvorezbarstvo - "Zanat", proizvodnju i jedinstveni muzej pomenutog drvorezbarstva. U pitanju je umjetnički zanat s dugom tradicijom u opštini Konjic, Bosna i Hercegovina...