Skip to the content

Razno

Svečana promocija i dodjela diploma

U prostorijama Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je u subotu, 13. februara 2021. godine izvršena svečana promocija i dodjela diploma diplomantima Univerzitetskog studija Dizajn interijera.

Ovom prilikom još jednom upućujemo iskrene čestitke našim diplomantima!

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera - Drugi upisni rok u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

KONKURS za upis studenata na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2020/2021. godini - drugi upisni rok.

Podatci o upisu u I godinu nakon prvog prijemnog roka u akademskoj 2020/21. godini

Upis kandidata primljenih na prvom konkursnom roku za upis na prvu godinu Univezitetskog studija Dizajn interijera obavljati će se u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta u periodu od 23.07. - 24.07.2020. godine, te od 24.08. do 27.08. od 10-12h.

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Univerzitetskog studija Dizajn interijera u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine. Prijave za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa Univerzitetskog studija Dizajn interijera kandidati podnose u studentsku službu Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra, te uplata druge rate školarine

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra za sve studente Univerzitetskog studija Dizajn interijera upisane u akademskoj 2019./20.godini-od 13.01.-17.01.2020.godine i uplata druge rate školarine.

Novi informacijski sistem za studente - eUNMO

Obavještavamo studente da je Univerzitet od ove akademske godine prešao na novi sistem za studente i osoblje eUNMO, a koja je bazirana na eUniversity platformi.

Podatci o upisu i rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2019/20. godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija „Dizajn interijera“ održanoj u srijedu, 18.09.2019. godine usvojena je rang lista prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini.

Konkurs za upis studenata u akademsku 2019/20. godinu - II upisni rok

Ovogodišnji konkurs/natječaj za upis studenata na I godinu univerzitetskog studija Dizajn interijera (drugi upisni rok) je otvoren i trajat će u periodu od 22.08.2019. godine do 09.09.2019. godine!

Rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2019/20. godini

Na 11. sjednici Naučno-nastavnog vijeća Univerzitetskog studija „Dizajn interijera“ održanoj u petak, 12.07.2019. godine usvojena je rang lista prijavljenih kandidata...

Otvoren konkurs za prijem novih studenata u akademskoj 2019/20. godini

Ovogodišnji konkurs/natječaj za upis studenata na I godinu univerzitetskog studija Dizajn interijera je otvoren i trajat će u periodu od 18.06.2019. godine do 05.07.2019. godine!