Skip to the content

eUNMO informacijski sistem - Upustvo za studente prve godine

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2022/2023.godini

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera, a u skladu sa objavljenom rang-listom, će se vršiti u periodu od 17.11. - 24.11.2022.godine svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-Iiste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 2. ciklusa

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-Iiste kandidata za prijem-upis u prvu godinu 2. ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

Upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini i planirani početak izvođenja nastave

Upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini ostaje otvoren do 28. oktobra 2022. godine. Početak izvođenja nastave na II ciklusu studija planiran je za početak novembra tekuće kalendarske godine, odnosno nakon isteka roka za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2022/23. godini, a koji je otvoren do 28. oktobra 2022. godine.

Tradicionalna manifestacija Univerziteta "Brucoški sat"

Tradicionalna manifestacija Univerziteta "Brucoški sat" će se održati u ponedjeljak 3.10.2022. godine, sa početkom u 11 sati, u sportskoj dvorani u Sjevernom logoru.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste (II upisni rok) i upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu - od 26.09. - 30.09.2022. godine.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste (II upisni rok) i upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu - od 26.09. - 30.09.2022. godine.

U prilogu se nalazi Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/23. godini na drugom upisnom roku na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera.

Realizirana studentska radionica ''Architecture through the EUmies Awards''

Uspješno je realizirana još jedna studentska radionica pod nazivom ''Architecture through the EUmies Awards'' koju je vodio Ivan Blasi, koordinator i kustos Fundació Mies van der Rohe...

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku

Na osnovu članova 146. i 154. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Senat Univerziteta, na 137. sjednici održanoj 14.7.2022. godine, donio je

ODLUKU

o raspisivanju Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademsku 2022/23. godinu u II upisnom roku.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu - od 15.07. - 22.07.2022. godine.

Upis primljenih kandidata u I (prvu) godinu na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera za akademsku 2022/23. godinu vršit će se u periodu od 15.07. - 22.07.2022. godine i od 29.08. - 30.09.2022. godine svakim radnim danom od 10 - 13 sati u studentskoj službi Nastavničkog fakulteta.

Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera

U prilogu se nalazi Odluka o verifikaciji utvrđene rang-liste kandidata za prijem-upis u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini na Univerzitetskom studiju Dizajn interijera. Pročitajte više >>